ZERO ZERO / Rise

Opening: zaterdag 4 februari 15 uur

Finissage: zondag 19 maart 15 uur

Curated by Saminte Ekeland & Rolf den Dunnen

In de tentoonstelling ZERO ZERO / Rise zoeken we naar de sporen, echoes of repercussies van de ZERO beweging voor de huidige generaties kunstenaars. Met het thema “Rise” verheerlijken wij niet de absolute vrijheid, maar eisen het absolute recht op oorspronkelijkheid op. Wij verkondigen niet de totale losbandigheid, maar de uniekheid die door geen enkele abstracte norm tenietgedaan kan worden. De opstandigheid die wij predikken, is een innerlijke opstandigheid, en de bewustwording van onze uniciteit, die ons in staat stelt een ander gezichtspunt in te nemen. We zullen de onderdrukkende machten alleen maar overwinnen naarmate we er ons rekenschap van geven dat zij hun kracht slechts putten uit onze onwetendheid over onze rol als soevereine en absolute heersers.