Architecture of Zero

Opening: Saturday 7 May – 15u – EYE LOVE YOU artspace Blaak 333 Rotterdam

Visie tekst ARCHITECTURE OF ZERO

In de betekenis: bouwstenen van ZERO kunst. De kunstenaar is een hele specifieke schepper en bouwmeester. Er is bijvoorbeeld geen opdrachtgever. Geen functionaliteit eisen. Geen locatie. Geen bestek. Architectuur wordt dus opgevat in de zin van schepper, bouwer, architect, grondlegger van kunst.

Tussen droom en werkelijkheid staan wetten en praktische bezwaren.
(Willem Elschot – Het Huwelijk).

En dit is ook waterscheiding tussen Architectuur en kunst. De kunstenaar kan blijven dromen en bouwt gestaag verder aan (lucht)kastelen. Daarom ook “Architecture of Zero” en niet omgekeerd.

ARCHITECTURE OF ZERO is about:

1. Looking backward
Learn from history

2. Looking forward
 Predict the future

3. Looking up
Listen to dreamers

4. Looking down
Material of solutions